понеділок, 6 квітня 2020 р.

ВАСИЛЬ ДАНИЛОВИЧ БЕЗУГЛИЙ

 БЕЗУГЛИЙ В. Д.
(1922-2001)
Народився 7 квітня 1922 року в с. Заруддя Кременчуцького району, Полтавської області в сім'ї вчителів. Батько працював учителем математики, мати – вчителем російської мови. 
Початкову освіту одержав у Галещинській початковій школі, продовжив навчання у Козельщинській середній школі, куди переїхали працювати його батьки. Середню школу закінчив у 1939 році й вступив на перший курс Харківського державного університету хімічного факультету, закінчив його в 1946 році.
З 1946 по 1949 роки працював у Харківському науково-дослідному хіміко-фармацевтичному інституті молодшим, а потім старшим науковим співробітником. 3 1950 по 1958 рік Василь Данилович був технологом цеху, начальником ЦЗЛ Харків­ського заводу зубопротезних матеріалів. З 1952 по 1969 рік працює асистентом, доцен­том, а потім професором кафедр фізичної та органічної хімії Харківського державного університету (ХДУ). У 1958-1969 pp. очолював науково-дослідну лабора­торію пластмасових сцинтиляторів НДІ монокристалів; у 1969-1975 pp. – кафедру Українського заочного політехнічного інституту; у 1975-1981 pp. – кафедру аналітич­ної та фізичної хімії Харківського фармацевтичного інституту. З 1981 р. він – завідувач кафедри пластмас, професор Української інженерно-педагогічної академії, науковий керівник лабораторії електрохімії полімерів, а з 1988 року – професор кафедри технології органічних сполук. З 1999 року – на пенсії.
Професор В. Д. Безуглий започаткував новий науковий напрямок – аналітичну електрохімію полімерів, уперше в нашій країні розробив технологію виробництва сцин­тиляційних пластмас для індикації радіоактивного випромінювання, а також технологічні електрохімічні методи аналізу полімерів. Його дослідження в галузі полярографії органічних сполук, зокрема лікарських речовин, і пластмас зробили вагомий внесок у теорію полярографії. Василь Данилович запропонував адсорбційний метод виділення кофеїну та теоброміну з рослинної сировини, розробив електрохімічний спосіб одержання саліцилового альдегіду для фармацевтичної промисловості, інгалятор для лікування і профілактики застудних захворювань, еластичну масу для виготовлення відбитків у медичних цілях, моделюючі склади, пломбувальні матеріали на основі полімерів і спеціальні пластмаси для стоматології та організував їх виробництво із застосуванням для ініціювання полімеризації оксред-систем.
Василь Данилович був талановитим педагогом, активним науковим працівником, спеціалістом високого рівня кваліфікації і здібним організатором. Він опублікував біля 600 наукових статей, 13 монографій та брошур, два навчальних підручника, також він є співавто­ром 34 авторських свідоцтв на винаходи, ряд іноземних патентів; підготував 2 докторів та 41 кандидата наук. Його син Безуглий Євген Васильович – фізик.
Наукові інтереси професора Безуглого В. Д. протягом усієї його діяльності стосувалися питань, що були на стиці електрохімії та хімії полімерів.
Паралельно з науковою роботою Василь Данилович систематично займався педагогічною діяльністю. За активну роботу з керівництва науково-дослідною роботою студентів неодноразово одержував нагороди.
В. Д. Безуглий одержав три медалі ВДНГ, у 1991 році Президія Верховної Ради України присвоїла йому звання "Заслужений діяч науки і техніки України". З 1994 по 1996 роки Василь Данилович Соросівський професор, а в 1999 році розпорядженням Президента України йому призначена Державна стипендія як видатному діячеві в галузі науки.
Помер 5 липня 2001 році в Харькові.

БІБЛІОГРАФ РЕКОМЕНДУЄ:
  • Безуглий Василь Данилович // Джурка Г. Ф. Видатні хіміки Полтавщини: Навч. посіб. / Г. Ф. Джурка, Н. І. Шиян, І. С. Фурсова.  Полтава, 2011.  С. 27-29
У посібнику висвітлено життєві і творчі шляхи видатних учених-хіміків, доля яких пов'язана з Полтавщиною.
Навчальний посібник призначено для учителів хімії, учнів, студентів хімічних спеціальностей вищих закладів освіти різних рівнів акредитації.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...