субота, 5 травня 2018 р.

ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Цей проект триває вже 11 років, і втілюється в життя за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради та управління культури Полтавської обласної державної адміністрації. Полтавські видання "Зводу пам’яток історії та культури України" стали своєрідним брендом та прикладом для інших областей, що долучилися до проекту, який на сьогодні є всеукраїнським.
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Шишацький район / [упор. В. О. Мокляк] ; Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Центр охорони та дослідження пам'яток археології, управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського. – Полтава : АСМІ, 2017. – 371 с. 
Видання продовжує дослідження культурного та історичного спадку Полтавщини, зокрема, Шишацького краю. До книги, окрім вступної статті, увійшло 333 статей про пам’ятки району. Із них 137 присвячені пам’яткам археології, 179 − історії, 1 − мистецтва, 10 − природоохоронним об’єктам, 5 – історії та мистецтва, 1 – історії та техніки, 1 – об’єкт мистецтва. У підготовці видання взяли участь працівники Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, науковці Полтави та краєзнавці Шишацького району. Книга є результатом кількох років науково-дослідницької роботи 34 авторів.
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Семенівський район / Управл. культури Полтав. обл. держ. адміністрації, Центр охорони та досліджень пам'яток археології, Управл. культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзнав. музей ; [упоряд. В. О. Мокляк]. − Полтава : АСМІ, 2013. − 396 с.
Видання продовжує розповідь про багатство культурно-історичної спадщини Полтавського краю, зокрема, Семенівщини. До книги, окрім вступної статті, вміщена 391 стаття про пам’ятки району, з яких 184 присвячені археології, 185 − історії, 4 − архітектурі, 1 − пам’ятці техніки, 1 – пам’ятці мистецтва, 17 − природоохоронним об’єктам.

Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Лохвицький район = Register of Monuments of History and Culture of Ukraine: Poltava Region. Lokhvitsa district / Полт. краєзн. муз. ; [В. А. Андрієць, А. С. Ароян, В. В. Бережна та ін. ; упоряд. В. О. Мокляк]. − Полтава : АСМІ, 2012. − 440 с.
В книзі вміщено інформацію про 555 пам'яток та об'єктів культурної спадщини Лохвицького району, в їх числі − 288 об'єктів археології, 244 − історії, 23 − архітектури, 6 − монументального мистецтва, 13 − природи, 1 − науки. В процесі підготовки було досліджено площу в 1300 квадратних кілометрів, обстежено 72 населені пункти.
Пам'ятки археології, архітектури, історії, монументального мистецтва, природоохоронні об'єкти несуть у собі величезний масив інформації про наше минуле. І, зокрема, про історичні події, які відбувалися протягом тисячоліть на території Лохвиччини.
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Диканський район / Управл. культури Полт. обл. держ. адміністрації, Центр охорони та дослідж. пам'яток археології управл. культури Полт. облдержадміністрації, Полт. краєзн. музей ; [упоряд. В. О. Мокляк]. − Полтава : АСМІ, 2011. − 360 с.
Пропоноване увазі читача видання у серії публікацій "Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область", про багатство культурно-історичної спадщини а також про природоохоронні об'єкти, що знаходяться на території Диканського району Полтавської області.
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Оржицький район / [упор. В. О. Мокляк, О. Б. Супруненко] ; Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Центр охорони та досліджень пам'яток архелогії управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського. − Полтава : АСМІ, 2015. − 395 с.
Випуск присвячений пам’яткам історії, природи, археології, техніки, що розміщені на території Оржицького району Полтавської області. Це результат праці 35 науковців-авторів, яка почалася понад 30 років тому – у вересні 1982 року як державна програма, якою передбачався пошук, дослідження та фіксація об’єктів культурної спадщини країни. 
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область : Гадяцький район / [упоряд. В. О. Мокляк] ; Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, Центр охорони та дослідження пам'яток археології, Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей. – Полтава : АСМІ, 2013. – 775 с. 
Пропоноване увазі читача видання продовжує серію публікацій матеріалів до Зводу памяток – видання у серії публікацій "Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область", про багатство культурно-історичної спадщини а також про природоохороні об'єкти, що знаходяться на землях Гадяцького району Полтавської області. У книгу увійшло 496 статей про пам'ятки району, у тому числі комплексні.
Звід пам'яток історії та культури України : Полтавська область. : Пирятинський район / Управл. культури Полтав. обл. держ. адміністрації, Центр охорони та досліджень пам'яток археології, Управл. культури Полтав. облдержадміністрації, Полтав. краєзнав. музей ; [упоряд. В. О. Мокляк]. – Полтава : АСМІ, 2013. – 411 с. 
Книга з серії публікацій "Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область", про багатство культурно-історичної спадщини а також про природоохоронні об'єкти, що знаходяться на території Пирятинського району Полтавської області.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...