середа, 14 червня 2017 р.

ПАСІЧНИК МИТРОФАН ВАСИЛЬОВИЧ - ВЧЕНИЙ ФІЗИК-ЯДЕРНИК

ПАСІЧНИК
МИТРОФАН  ВАСИЛЬОВИЧ
17 червні 2017 року виповнюється 105 років з дня народження відомого вченого в галузі ядерноїфізики, засновника української школи з нейтронної фізики Митрофана Васильовича Пасічника –академіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, докторафізико-математичних наук, професора.
Народивсяв селянській родині1912 року в селіЖирківка (тепер Машівського району Полтавської області).
У 1929 р. закінчив трудову семирічну школу. У школі він був кращим учнем, потім відмінно вчився на робітфаці, згодом – у Полтавському інституті соціального виховання, ще знаному як інститут народної освіти, після закінчення якого був залишений при кафедрі фізики на посаді асистента йвикладача робітфаку для подальшої підготовки до наукової та педагогічної роботи.Саме тоді захопився вивченням структури металів та впливу на неї рентгенівських променів. Дослідження виявилися вельми актуальними, і через рік молодого спеціаліста запросили в Інститут фізики Академії наук УРСР. З 1932 по 1935 р.навчався в аспірантурі Інституту фізики ВУАН УРСР у Києві в рентгено-фізичному відділі, а позакінченні працював у цьому інституті науковим співробітником. Після присудження йому в 1938 р.вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук очолив лабораторію цього інституту.Протягом 1940-1941 рр. працював проректором Чернівецького університету й одночаснозавідувачем кафедри експериментальної фізики.
Перші наукові праці Митрофана Васильовича присвячено вивченню дифракції швидкихелектронів та електронографічному вивченню структури тонких шарів речовини, природи захиснихплівок у нержавіючих сталях і кислотостійких чавунах. У перші повоєнні роки М. В. Пасічник успівпраці з науковцями Ленінградського фізико-технічного інституту АН СРСР провів тонкідослідження природи спектрів позитронів конверсії, що дало змогу отримати прецизійні дані проположення та інтенсивності ряду ліній.
З початку Великої Вітчизняної війни й до Перемоги вчений був у лавах діючої армії. Молодою людиною він пройшов складними дорогами війни від бійця120винищувального батальйону до начальника відділу політичного управління 2-го Українськогофронту. Брав участь в обороні Києва та у Сталінградській битві, у визволенні Будапешта та Відня. Завиконання завдань під час Великої Вітчизняної війни його було нагороджено орденами ЧервоноїЗірки, Вітчизняної війни І та ІІ ступенів, Червоного Прапора та багатьма бойовими медалями. Післязакінчення війни М. В. Пасічник продовжує службу в лавах Радянської Армії як начальник відділупропаганди Радянської частини Союзницької контрольної комісії по Австрії.
У 1946 р. за ініціативою І. В. Курчатова та на прохання президента АН УРСР О. О. Богомольця М. В. Пасічник направляється на наукову роботу до Інституту фізикиАН УРСР, де до 1948 р. працює старшим науковим співробітником, а з 1949 р. очолює відділ ядерноїфізики і стає директором інституту (1950 -1965 рр.). Одночасно він завідував кафедрою ядерноїфізики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (до 1961 р.).
Уся наступна наукова робота М. В. Пасічника була зосереджена на дослідженнях з ядерної танейтронної фізики. Наслідком його досліджень у галузі нейтронної фізики в 50-ті роки сталадокторська дисертація (1956 р.). Після захисту дисертації він у 1957 р. одержує звання професора заспеціальністю "експериментальна ядерна фізика". Наукова, педагогічна та громадська діяльністьМ. В. Пасічника цього періоду дістала широке визнання в Україні та за її межами. У 1958 р. йогообирають членом-кореспондентом АН УРСР, а в 1961 р. – дійсним членом АН УРСР. У 1962 р. йому було присвоєно почесне звання "Заслуженого діяча науки України".
Характерною рисою Митрофана Васильовича завжди була цілеспрямованість його основноїдіяльності на розвиток ядерної фізики в Україні, передусім на створення експериментальної бази вцій галузі. Завдяки його зусиллям ядерна фізика як фундаментальна наука посіла в Академії наукУРСР гідне місце серед інших пріоритетних наукових напрямків, а нейтронній фізиці,основоположником якої в Україні був М. В. Пасічник, взагалі в Радянському Союзі відводиласьпровідна роль.
М. В. Пасічник – ініціатор створення і перший директор (1970 - 1973 рр.) Інституту ядернихдосліджень АН УРСР (ІЯД), де до 1987 р. працював завідувачем відділу ядерної фізики. В останніроки свого життя він був радником при дирекції інституту.
Паралельно проводив різноманітні дослідження у важливих напрямках ядерної фізики, зокрема таких, як робота реактора, взаємодія повільних і швидких нейтронів з атомними ядрами, радіаційна стійкість основних конструктивних матеріалів реакторів. Його наукові праці, рівень керівництва колективом учених високо оцінював видатний радянський фізик-ядерник Ігор Курчатов.
Робота вченого присвячена ядерній фізиці, фізиці реакторів, металофізиці, історії та методології фізики. Дослідження і відкриття висвітлені М.В. Пасічником в монографіях "Питання нейтронної фізики середніх енергій", "Нейтронна фізика". Крім того Митрофан Васильович вів міжнародну наукову координацію з обміну досліджень в області ядерної і, зокрема, нейтронної фізики під егідою МАГАТЕ. Пасічник неодноразово порушував питання про ненадійність атомних реакторів, які були встановлені на Чорнобильській АЕС. А після аварії на ЧАЕС він, разом з іншими вченими інституту, наполегливо працював над з'ясуванням причин цієї техногенної катастрофи, вніс чимало важливих пропозицій, щодо підвищення безпечності таких реакторів. Потім брав участь у розробці державної комплексної програми безпечних діючих АЕС України.
Митрофан Васильович неодноразово порушував питання про ненадійність атомних реакторів, які були встановлені на Чорнобильській АЕС. Недарма ще в 1960-х роках американці відмовилися від використання реакторів цього типу. А після аварії на ЧАЕС він, разом з іншими вченими інституту, наполегливо працював над з'ясуванням причин цієї техногенної катастрофи, вніс чимало важливих пропозицій, що ж саме необхідно здійснити для підвищення безпечності таких реакторів. Потім брав участь у розробці державної комплексної програми безпечних діючих АЕС України, неодноразово звертався до вищого керівництва держави з науковим обгрунтуванням проблем нашої атомної енергетики, необхідності більше уваги приділяти її розвитку. Особливо наголошував на тому, що надійна робота атомних електростанцій здебільшого залежить від наявності висококваліфікованого штату працівників, про яких, на жаль, наша держава свого часу не дбала, і тому відбувалася їхня масова еміграція за кордон.
Чимало зробив М. В. Пасічник для зміцнення міжнародних зв'язків української ядерної науки,представляючи Україну на сесіях ООН, а потім у МАГАТЕ, де тривалий час очолював делегаціїнашої країни. Протягом багатьох років він постійно входив до складу наукових радників оргкомітетівміжнародних конференцій з ядерних даних для науки і технології, був незмінним головоювсесоюзних конференцій з нейтронної фізики. Активна участь Митрофана Васильовича в роботіміжнародних і союзних конференцій з ядерної фізики та численні зустрічі з керівниками Державногокомітету з використання атомної енергії СРСР і атомних відомств розвинутих країн світу сприялирозробці стратегії розвитку ядерної та нейтронної фізики низьких і середніх енергій в Україні.Митрофан Васильович протягом багатьох років брав активну участь у громадській діяльності.
Він очолював наукову раду НАН України з проблеми "Ядерна фізика", був членом редколегій"Українського фізичного журналу" та "Української Радянської Енциклопедії". Був членом Комісії зядерних даних Державного комітету з використання атомної енергії СРСР, Президіїреспубліканського товариства "Знання" та Республіканської Ради Миру.
Перу вченого належить три монографії з ядерної фізики, більше 250 публікацій з питаньядерної та нейтронної фізики й мирного використання атомної енергії. Батьківщина відзначилазаслуги вченого в розвитку вітчизняної науки трьома орденами Трудового Червоного Прапора,Почесними грамотами Президії Верховної Ради УРСР.
Митрофан Пасічник не забував місця, де пройшли його дитинство і юність. Часто відвідував рідну Жирківку, Полтаву. І сам, і з сином Володимиром та дочкою Інною, які своєю життєвою стежкою теж обрали ядерну фізику.
8 листопада 1996 р. пішов із життя видатний учений, патріот України, який присвятив всесвоє життя служінню своїй Батьківщині.
Література в нашій бібліотеці про вченого:
  1. Касяненко М. Пасічник Митрофан Васильович / М. Касяненко // Фізики Полтавщини. – Полтава, 1999. – С. 39. 
  2. Митрофан Пасічник: від робфаку до АН УРСР // Фізика. – 2016. – № 6. – С. 55–56.
  3. Пасічник Митрофан Васильович // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 12. – С. 70.
  4. Посухов В. Видатний фізик-ядерник із Полтавщини : [М. В. Пасічник, уродж. с. ЖирківкаМашівського р-ну] / В. Посухов // Зоря Полтавщини. – 2012. – 31 жовт. – С. 3.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...